corporate clients

Фиксирана Телефонна услуга

Провеждане на качественни и ценово ефективни фиксирани телефонни разговори към всички дестинации.


За услугата

Описание на продукта

Услугата blizoo Fixed Telephony (Фиксирана телефонна услуга) е стандартна гласова телефонна услуга с предоставени телефонни номера.


Чрез услугата, се доставя телефонна свързаност, която обслужва абонатния пост на клиента и дава възможност за провеждане на входящи и изходящи телефонни разговори.

Основни предимства:
 • Атрактивни цени към всички дестинации;
 • онлайн статистика за проведените разговори – време, стойност, продължителност, а в зависимост от техническото решение и вътрешен номер, от който е проведен разговорът;
 • Възможност за получаване на пълно извлечение за минал период;
 • 24 часова консултантска и техническа поддръжка на 0700 43 700.
Покритие

Райони на предоставяне

Услугата Фискирана телефонна услуга се предлага в градовете: Бургас, Варна, Добрич, Козлодуй, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Сливен, Слънчев Бряг, София, Стара Загора, Търговище, Панагюрище, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Хасково, Шумен, Габрово, Плевен, Пазарджик.

Xарактеристики

Параметри и характеристики

Фиксирана телефонна услуга от blizoo предоставя възможност за провеждане на телефонни разговори към всички оператори в страната и света. 

Начинът на използване на телефонните апарати и/или учрежденската телефонна централа (PBX) остава абсолютно непроменен.

Ако телефонната централа на клиента позволява, тя може да се програмира и ползвателят да заема автоматично външна линия от нашата мрежа, като по този начин той ще успее да реализира максимални ползи, касаещи най-вече параметрите качество и цена.

Номерата, които се предоставят от blizoo, дават допълнителна възможност за получаване на входящи телефонни обаждания.


Поради конкретната специфика на всеки отделен казус и всяко конкретно клиентско изискване се прави запитване до b2bsales@blizoo.bg относно възможност за реализация.

Видове достъп

Видове достъп (свързаност)

Чрез достъпа клиентът се свързва към активното оборудване на blizoo, чрез което се предоставя услугата. В зависимост от типа на телекомуникационната свързаност и съществуващия интерфейс при клиента, видовете достъп биват:

 • POTS - стандартната цифрова телефонна линия, която осигурява възможност за директна свързаност към телефонен апарат или към стандартен външен порт на учрежденска телефонна централа.
   
 • IP Trunk – иновативен подход за осъществяване на телекомуникационна свързаност до телефонни централи от ново поколение. Свързаността се доставя през наличен IP порт и в този случай се неутрализира евентуална инсталация на допълнително оборудване към телефонната централа на клиента. Този подход за свързаност предоставя възможност за неограничено количество едновременни (в един и същ момент) телефонни разговори (обемът се определя от капацитета на телефонната централа на клиента и линията за достъп).
   
 • ISDN BRI (2B+D) ­– двуканална цифрова телефонна линия с широчина на всеки от каналите 64Kbps (2x64Kbps). Използва се в случаите на невъзможност за оптимизация на свързаността през телефонната централа и съществуващи в нея налични ISDN BRI (2B+D) портове.
   
 • ISDN PRI (30B+D) ­– тридесетканална цифрова телефонна линия с широчина на всеки от каналите 64Kbps (30x64Kbps). Използва се в случаите на невъзможност за оптимизация на свързаността през телефонната централа и съществуващи в нея налични ISDN PRI (30B+D) портове.
Качество

Качество на услугите

Качеството и надеждността на телефонните услуги в мрежата на blizoo се определя от скоростта и надеждността на връзката между техническия център на оператора и обекта на клиента.

Безпроблемното ползване на фиксираните телефонни услуги на blizoo се осигурява от превантивните мерки (липса на времезакъснение и никаква загуба на пакети) в допълнение с надеждно изградените напречни връзки за взаимна свързаност с българските и международни оператори на фиксирани и мобилни телефонни разговори.

Предназначение

Предназначение

Фиксираната телефонна услуга на blizoo е предназначена за бизнес или корпоративни клиенти с дефинирани изисквания за качество на ползваните телекомуникационни услуги.

Клиентите на продукта са предимно компании, които от една страна не са готови да правят компромис с качеството на ползваното телекомуникационно решение и от друга страна са амбицирани да оптимизират своите телефонни сметки.