blizoo logo

Общи условия

В сила от 26.10.2013

Общи условия за електронни съобщителни услуги

Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от "Близу Медиа енд Броудбенд" EАД. 

Общи условия за електронни съобщителни услуги свали условията

Общи условия за преносимост на географски номера

Общи условия за за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на географски номера

Общи условия за преносимост на географски номера свали условията

Общи условия за преносимост на негеографски номера

Общи условия за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера.

Общи условия за преносимост на негеографски номера свали условията

Проект за изменение на Общи условия за преносимост на негеографски номера

Проект за изменение на Общи условия за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера.

Проект за изменение на Общи условия за преносимост на негеографски номера свали проекта

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване. свали статистиката

За стари правила и промоции кликни ТУК