blizoo logo

Общи условия

Общи условия за електронни съобщителни услуги

Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от "Близу Медиа енд Броудбенд" EАД. . В сила от 26.10.2013

Общи условия за мобилни интернет услуги

Общи условия за за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата мобилeн интернет, пренос на данни и други услуги свързани с тях. В сила от 01.05.2015

Общи условия за преносимост на географски номера

Общи условия за за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на географски номера

Общи условия за преносимост на негеографски номера

Общи условия за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера.

Проект за изменение на Общи условия за преносимост на негеографски номера

Проект за изменение на Общи условия за взаимоотношенията с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване.

За стари правила и промоции кликни ТУК