Допълнително интернет оборудване

Wifi рутер

С него получавате:
- Ползвайте безжичен достъп до интернет.
- Свържете всички устройства във вашия дом (компютри, таблети, smartphone и др.)
- Лесно конфигуриране

НЕТ 150

МЕСЕЧНА ТАКСА

за първи 2 мес. 14.99 лв.

за останали 16 мес. 29.99 лв.

ИНТЕРНЕТ
 
150 Mbpsвкл.

ОБЩО МЕСЕЧНА ТАКСА

за първи 2 мес. 14.99 лв.

за останали 16 мес. 29.99 лв.

ЕДНОКРАТНИ ПЛАЩАНИЯ

Инсталционна такса9.90 лв.

ОБЩО ЕДНОКРАТНИ
ПЛАЩАНИЯ
9.90 лв.