Лична информация и координати за обратна връзка

Клиент:

Лична информация (по Лична Карта)
*Име:
*Презиме:
*Фамилия:
 
*ЕГН/ЛНЧ:
Лична карта No:
Дата на издаване:

формат: ММ/ДД/ГГГГ
Координати за обратна връзка
*Електронна поща:
*Потвърди електронна поща:
*Телефон за обратна връзка:

НЕТ 150

МЕСЕЧНА ТАКСА

за първи 3 мес. 14.99 лв.

за останали 21 мес. 29.99 лв.

ИНТЕРНЕТ
 
150 Mbpsвкл.

ОБЩО МЕСЕЧНА ТАКСА

за първи 3 мес. 14.99 лв.

за останали 21 мес. 29.99 лв.

ЕДНОКРАТНИ ПЛАЩАНИЯ

Инсталционна такса9.90 лв.

ОБЩО ЕДНОКРАТНИ
ПЛАЩАНИЯ
9.90 лв.