blizoo logo

Често задавани въпроси

Включени ли са разговорите в мрежата на blizoo в предплатените минути от пакетите?

Разговорите в цялата мрежа на blizoo /селищни и междуселищни/ са безплатни за абонати на телефонната ни услуга и не са включени в предплатените минути от пакетите.

Какви са цените на телефонните разговори след като се изчерпят предплатените минути?

Цените на телефонните разговори по дестинации са съгласно актуалната ценова листа на blizoo, като единствено разговорите в мрежата на blizoo /селищни и междуселищни/ са безплатни.

Възможно ли е да огранича телефонните си разговори?

Ограничение на телефонните разговори при желание на абоната е възможно само по дестинации /например към мобилни мрежи или за международни разговори/. Няма възможност за ограничаване при достигане на определена сума или определен брой минути.

Мога ли да получавам входящи обаждания и от кого?

Да, вие можете да получавате входящи обаждания от абонати на фиксираните и мобилните мрежи в страната, както и от чужбина.

Какъв апарат трябва да имам, за да използвам blizoo Телефон?

Услугата може да се ползва от всеки апарат с тонално набиране. blizoo Телефон е алтернатива на стандартната фиксирана телефонна услуга. За да я ползвате е необходимо да пренесете телефонния си номер и да включите телефонния си апарат в предоставеното от нас устройство за достъп вместо в розетката на стената.

Мога ли да ползвам телефонния си номер от друг оператор?

Да, можете да пренесете съществуващия си номер, както и да получите нов номер от номерационния план на blizoo.

Мога ли да преместя предоставеното ми оборудване и да ползвам телефонната услуга и на друг адрес?

Не. Услугата се ползва само на посочения от вас адрес. В противен случай blizoo не носи отговорност за услугата.

Какъв е срокът на плащане на месечните фактури?

Срокът на плащане на фактура е 10 дни, считано от датата на нейното издаване.

Какво е кредитен лимит?

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате телефонни разговори и да ползвате услугите на blizoo без допълнително обезпечение. Кредитният лимит варира в зависимост от вида на избраната тарифа. Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по вашия номер. Например ако имате кредитен лимит 36 лева и желаете да го повишите на 72 лева, трябва да внесете депозит в размер на 36 лева.

Заплащам ли неустойка, ако желая да прекратя договора си предварително?

При предсрочно прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на оставащите до края на срока на договора месечни такси .

При прекратяване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне незабавно предоставеното от ОПЕРАТОРА крайно устройство, освен ако го е закупил. При неизпълнение на това задължение в срок до 30 дни от прекратяване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на цената на крайното устройство по актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА или ОПЕРАТОРЪТ има право да задържи предоставената парична гаранция.

Необходимо ли е да имам телефонен пост от друг фиксиран оператор, за да ползвам домашен телефон от blizoo?

Не е необходимо. При абонамент на някой от телефонните планове на blizoo вие получавате подарък телефонен апарат. За ползване на услугата е необходимо да сте клиент на услугата "достъп до Интернет", предоставяна от blizoo.

Важни номера, които можете да избирате от мрежата на blizoo:

 

  • 070043700 – Център за обслужване на клиенти на blizoo. Разговорите към този номер са безплатни в мрежата на blizoo. Разговорите от мрежите на другите оператори (мобилни и фиксирани) се таксуват съгласно ценовата листа на съответния оператор;
  • 112 (Спешни услуги), 150 (Бърза помощ), 160 (Пожарна), 166 (Полиция) - номера за спешни повиквания. Номерата се набират директно, без префикс "0". Разговорите към тези номера не се таксуват. Номерата 150, 160 I 166 са валидни до 30.09.2011 г. След това ще се прилага само едиинния европейски номер за спешни повиквания112.
  • 0700ХХХХХ – услуги "Персонален номер". Разговорите към тези номера се таксуват съгласно ценовата листа на съответния оператор.
  • 0800ХХХХХ – Услуги с безплатен достъп. Разговорите към тези номера са безплатни.

 

Какви цени заплащат потребителите, които се обаждат на телефонния ми номер от blizoo?Колко струва обаждането към фиксираните номера на хората, които ме търсят?

Цената на обаждането към телефонните номера на blizoo зависи от ценовата листа на оператора (мобилен/фиксирана), от чиято мрежа се генерира обаждането. Направете проверка на интернет сайта на съответния оператор като потърсите цени за разговори към фиксирани мрежи в страната.